Program katolicki

Program katolicki zawarty jest w Ewangelii o kwasie i ziarnku gorczycznym. Mamy tam przedstawione ostateczne cele Kościoła. Ewangelia o ziarnku gorczycznym jest obrazem zewnętrznej polityki państwa. Ewangelia o kwasie jest obrazem polityki wewnętrznej na zewnątrz żąda Kościół rozkrzewienia wiary aż po krańce ziemi, pokąd nazwa Kościoła powszechnego nie stanie się pełną prawdą. Dotychczas żądanie jego…

Niebo zrównane z ziemią

W 1958 roku arcybiskup Fulton Sheen zauważył, iż świat rozdarty na pół postanowił siłą oddzielić Chrystusa od krzyża. Z jednej strony komunizm, który godził się na krzyż, ale nie na Chrystusa; z drugiej strony liberalizm, który przystał na Chrystusa, ale bez krzyża. Podczas więc gdy Kościół rzucony na pastwę marksizmu przeżywał okres prześladowań i męczeństwa,…

Czego chcemy

We wrześniu 1880 r. odbyła się w Rzymie manifestacja na cześć rewolucjonistki Ludwiki Michel. Jeden z wolnomularzy miał mowę, sławiącą Lucyfera, chorążego modernistycznych idei. Ktoś z tłumu zawołał: „Evviva Satana! Niech żyje szatan!” Pięć tysięcy głosów powtórzyło: „Nie ma Boga! Niech żyje diabeł!”. Noszono przez całe lata w Genui podczas uroczystości Mazziniego czarną chorągiew z…

Głowa i serce

Cześć Maryi w Kościele katolickim to nie tylko pełna poetycznego uroku ozdoba naszej religii. Nie dlatego tak często w czasie roku kościelnego zwracamy się do Najświętszej Panny, że katolicyzm kocha się w poezji i że Maryja stanowi niewyczerpany temat dla mówców i poetów, muzyków i malarzy. Mówimy tak często o Maryi, bo stoi w środku…

Rycerz Maryi

Czasy nasze nazywamy już apokaliptycznymi, końcem świata, czasami strasznej walki duchów i potężnych rozstrzygnięć. W Księdze Objawienia św. Jana przedstawione są te olbrzymie zapasy między niebem i piekłem jako walka dwóch wielkich zjawisk. „I ukazał się znak wielki na niebie; Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z…

Dowody rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie

Jakkolwiek wiara jest darem Ducha św. i wyrozumować się nie da, toć jednak Paweł św. żąda – aby cześć, którą Bogu oddajemy, była rozumną, ut sit rationabile obseqiuum vestrum t.j. abyśmy sobie umieli zdać sprawę, dlaczego tak, a nie inaczej wierzymy! To też dogmata katolickie nie obawają się, jak to niektórzy mylnie twierdzą, światła rozumowego…

O posłuszeństwie

O posłuszeństwie Posłusznym jest, kto chętnie gotów spełniać rozkazy swych przełożonych. Posłuszeństwo nie polega więc tylko na tem, by w ogóle spełniać rozkazy, lecz by spełniać je chętnie. Niejeden czyni wprawdzie, co jest nakazanem, lecz czyni to niechętnie. Takie posłuszeństwo nie jest cnotą, bo otacza je zasłona złości (św. Ignacy Loyola). Także o cnocie posłuszeństwa można…

Jestem katolikiem!

Jestem katolikiem! Otwarcie, nie oglądając się na nikogo, powtarzajmy te słowa. Najpierw dlatego, że nam samym sprawiają radość. A potem dlatego, że nie możemy oddać większej przysługi naszym braciom i tym, co stoją poza Kościołem, niż czyniąc ich świadkami naszego szczęścia. Dusza nasza, ilekroć odmawiamy dziewiąty artykuł wiary, święci święto. Inni w czym innym szukają…

Pókiż będziecie chromać na dwie strony?

Dlaczego jesteśmy wiecznie karłami? Dlaczego nie wzrastamy? Dlatego, że nie podnosimy wzroku ku naszym prawdziwie wielkim mężom z dawnych i nowych czasów. Takim wielkim mężem był Eliasz, Jan Starego Zakonu. Eliasz – wzór chrześcijańskiej stanowczości! Żył w złych czasach. Dom królewski znieprawiony. Bałwochwalstwo stało się religią dworu. Całe armie sprzedajnych proroków łasiły się u stołu…

12 stycznia – św. Benedykt Biscop

Biografia: Benedykt Biscop urodził się w 628 roku w wśród nortumbryjskiej szlachty na dworze władcy Anglii Oswiu. Wyróżniał się przede wszystkim zdolnościami bojowymi. Król wyznaczył go na swojego osobistego adiutanta, a ten odegrał niezwykle ważną rolę w kampaniach wojennych swojego pana. Benedykt otrzymał wiele dystynkcji za dzielność w walce i wierność królowi. Jednakże po powrocie…

Obowiązek wyznawania wiary

Historia Kościoła to życie i cierpienie Chrystusa, w szerszym jeno zakresie. Bo Kościół to ciągle żyjący Chrystus. Co raz się stało, dzieje się ciągle. Przeto kto zna historię cierpień Pana naszego Jezusa Chrystusa, ten zna Jego czasy. Zmieniają się nazwy i daty, lecz główne osoby pozostają te same. W każdym stuleciu mamy zdrajców, tchórzy, nienawistników,…

10 stycznia – Św. Piotr Orseolo

Biografia: Św. Piotr Orseolo, urodzony w 928 roku, miał prawdziwie ekscytujące życie. Jako syn szlacheckiej i zamożnej rodziny Weneckiej w wieku 20 lat dowodził wenecką flotą w uwieńczonej zwycięstwem walce z piratami grasującymi na Adriatyku. Możliwe jest, że brał udział w buncie, który doprowadził do śmierci Piotra IV w 976 roku. W wyniku przewrotu spalono…