O posłuszeństwie

O posłuszeństwie Posłusznym jest, kto chętnie gotów spełniać rozkazy swych przełożonych. Posłuszeństwo nie polega więc tylko na tem, by w ogóle spełniać rozkazy, lecz by spełniać je chętnie. Niejeden czyni wprawdzie, co jest nakazanem, lecz czyni to niechętnie. Takie posłuszeństwo nie jest cnotą, bo otacza je zasłona złości (św. Ignacy Loyola). Także o cnocie posłuszeństwa można…

Jestem katolikiem!

Jestem katolikiem! Otwarcie, nie oglądając się na nikogo, powtarzajmy te słowa. Najpierw dlatego, że nam samym sprawiają radość. A potem dlatego, że nie możemy oddać większej przysługi naszym braciom i tym, co stoją poza Kościołem, niż czyniąc ich świadkami naszego szczęścia. Dusza nasza, ilekroć odmawiamy dziewiąty artykuł wiary, święci święto. Inni w czym innym szukają…

Pókiż będziecie chromać na dwie strony?

Dlaczego jesteśmy wiecznie karłami? Dlaczego nie wzrastamy? Dlatego, że nie podnosimy wzroku ku naszym prawdziwie wielkim mężom z dawnych i nowych czasów. Takim wielkim mężem był Eliasz, Jan Starego Zakonu. Eliasz – wzór chrześcijańskiej stanowczości! Żył w złych czasach. Dom królewski znieprawiony. Bałwochwalstwo stało się religią dworu. Całe armie sprzedajnych proroków łasiły się u stołu…

12 stycznia – św. Benedykt Biscop

Biografia: Benedykt Biscop urodził się w 628 roku w wśród nortumbryjskiej szlachty na dworze władcy Anglii Oswiu. Wyróżniał się przede wszystkim zdolnościami bojowymi. Król wyznaczył go na swojego osobistego adiutanta, a ten odegrał niezwykle ważną rolę w kampaniach wojennych swojego pana. Benedykt otrzymał wiele dystynkcji za dzielność w walce i wierność królowi. Jednakże po powrocie…

Obowiązek wyznawania wiary

Historia Kościoła to życie i cierpienie Chrystusa, w szerszym jeno zakresie. Bo Kościół to ciągle żyjący Chrystus. Co raz się stało, dzieje się ciągle. Przeto kto zna historię cierpień Pana naszego Jezusa Chrystusa, ten zna Jego czasy. Zmieniają się nazwy i daty, lecz główne osoby pozostają te same. W każdym stuleciu mamy zdrajców, tchórzy, nienawistników,…

10 stycznia – Św. Piotr Orseolo

Biografia: Św. Piotr Orseolo, urodzony w 928 roku, miał prawdziwie ekscytujące życie. Jako syn szlacheckiej i zamożnej rodziny Weneckiej w wieku 20 lat dowodził wenecką flotą w uwieńczonej zwycięstwem walce z piratami grasującymi na Adriatyku. Możliwe jest, że brał udział w buncie, który doprowadził do śmierci Piotra IV w 976 roku. W wyniku przewrotu spalono…

7 cnót głównych – O pokorze

1. Czym jest pokora i jak do niej dążyć? Pokornym nazywamy tego, kto poznaje swą własną nicość i znikomość wszystkich rzeczy doczesnych i do tego stosuje swe postępowanie. Wielką pokorę okazał setnik w Kafarnaum, gdy rzekł do Chrystusa: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale rzecz słowem, a uzdrowion będzie sługa mój”…

Objawienie Boże, czyli Wiara, Rozum i Tradycja

Chrześcijaństwo jest religią objawioną. Istota bowiem chrześcijaństwa polega na tym, że Bog – ostatecznie w Chrystusie, a w sposób przygotowawczy już od pierwszego momentu Objawienia – wychylił się ze swej niedostępności i wyraził się w słowie i czynie na gruncie historii ludzkiej. W ten sposób Objawienie nie jest tylko jednym z kolejnych stopni wśród naturalnych…

Doskonałość liturgii

Swego czasu udostępniłem następujący cytat z artykułu Davida Warrena pt. “Oh Had I Jubal’s Lyre” na swojej stronie facebookowej (a było to wówczas, kiedy jeszcze korzystałem z FB – być może kiedyś do tego powrócę, na tę chwilę jednak korzystam z długiego „postu” od mediów społecznościowych): „W ciągu wieków, lecz także i dziś, wiara Kościoła…

Odrodzenie Mahometa

(Poniższy tekst ukazał się w brazylijskiej gazecie katolickiej „Legionário” 16 czerwca 1947 roku. Autor pisze w nim z zaskakującą przenikliwością o odrodzeniu islamu, dokonując obserwacji, które łatwo odnieść do współczesnych czasów. Ostatni akapit mówi o bieżących wydarzeniach, które nie są znane dzisiejszemu czytelnikowi. Umieszczamy je, by uświadomić jedynie kontekst, w którym pojawił się ten artykuł.)…

Duch epicki

Wpierw musimy dokładnie określić, co rozumiemy pod pojęciem „epopei” i „ducha epickiego”. „Epopeja” to wzniosłość. Wzniosłość nie tylko estetyczna. To wzniosłość okuta w zbroję i wystawiona na nieuchronne ryzyko. Epopeja to wzniosłość heroizmu. Możemy z tego wysnuć definicję „ducha epickiego”. Jest to dusza zwrócona ku wzniosłości, pełna entuzjazmu wobec niej. Jego miarą jest heroizm. Innymi…

Cztery strategie walki Szatana z chrześcijańskim porządkiem

Chrześcijański porządek zakłada, że wierzymy w Chrystusa i Jego prawo. Katolicy zatem tak organizują całość społeczeństwa, aby je spełniało, z czego płynie zarówno ład jak i pokój. Chrześcijańska społeczność przyjmuje również konieczność walki ze złem i wszystkim tym, co zagraża porządkowi. Kiedy zatem ludzie podporządkowują się prawu Bożemu i odrzucają zło we wszystkich jego przejawach, można…