Rycerz Maryi

Czasy nasze nazywamy już apokaliptycznymi, końcem świata, czasami strasznej walki duchów i potężnych rozstrzygnięć. W Księdze Objawienia św. Jana przedstawione są te olbrzymie zapasy między niebem i piekłem jako walka dwóch wielkich zjawisk. „I ukazał się znak wielki na niebie; Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z…

Dowody rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie

Jakkolwiek wiara jest darem Ducha św. i wyrozumować się nie da, toć jednak Paweł św. żąda – aby cześć, którą Bogu oddajemy, była rozumną, ut sit rationabile obseqiuum vestrum t.j. abyśmy sobie umieli zdać sprawę, dlaczego tak, a nie inaczej wierzymy! To też dogmata katolickie nie obawają się, jak to niektórzy mylnie twierdzą, światła rozumowego…