Głowa i serce

Cześć Maryi w Kościele katolickim to nie tylko pełna poetycznego uroku ozdoba naszej religii. Nie dlatego tak często w czasie roku kościelnego zwracamy się do Najświętszej Panny, że katolicyzm kocha się w poezji i że Maryja stanowi niewyczerpany temat dla mówców i poetów, muzyków i malarzy. Mówimy tak często o Maryi, bo stoi w środku…