Program katolicki

Program katolicki zawarty jest w Ewangelii o kwasie i ziarnku gorczycznym. Mamy tam przedstawione ostateczne cele Kościoła. Ewangelia o ziarnku gorczycznym jest obrazem zewnętrznej polityki państwa. Ewangelia o kwasie jest obrazem polityki wewnętrznej na zewnątrz żąda Kościół rozkrzewienia wiary aż po krańce ziemi, pokąd nazwa Kościoła powszechnego nie stanie się pełną prawdą. Dotychczas żądanie jego…

Niebo zrównane z ziemią

W 1958 roku arcybiskup Fulton Sheen zauważył, iż świat rozdarty na pół postanowił siłą oddzielić Chrystusa od krzyża. Z jednej strony komunizm, który godził się na krzyż, ale nie na Chrystusa; z drugiej strony liberalizm, który przystał na Chrystusa, ale bez krzyża. Podczas więc gdy Kościół rzucony na pastwę marksizmu przeżywał okres prześladowań i męczeństwa,…

Czego chcemy

We wrześniu 1880 r. odbyła się w Rzymie manifestacja na cześć rewolucjonistki Ludwiki Michel. Jeden z wolnomularzy miał mowę, sławiącą Lucyfera, chorążego modernistycznych idei. Ktoś z tłumu zawołał: „Evviva Satana! Niech żyje szatan!” Pięć tysięcy głosów powtórzyło: „Nie ma Boga! Niech żyje diabeł!”. Noszono przez całe lata w Genui podczas uroczystości Mazziniego czarną chorągiew z…