Program katolicki

Program katolicki zawarty jest w Ewangelii o kwasie i ziarnku gorczycznym. Mamy tam przedstawione ostateczne cele Kościoła. Ewangelia o ziarnku gorczycznym jest obrazem zewnętrznej polityki państwa. Ewangelia o kwasie jest obrazem polityki wewnętrznej na zewnątrz żąda Kościół rozkrzewienia wiary aż po krańce ziemi, pokąd nazwa Kościoła powszechnego nie stanie się pełną prawdą. Dotychczas żądanie jego…

Rycerz Maryi

Czasy nasze nazywamy już apokaliptycznymi, końcem świata, czasami strasznej walki duchów i potężnych rozstrzygnięć. W Księdze Objawienia św. Jana przedstawione są te olbrzymie zapasy między niebem i piekłem jako walka dwóch wielkich zjawisk. „I ukazał się znak wielki na niebie; Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z…

O posłuszeństwie

O posłuszeństwie Posłusznym jest, kto chętnie gotów spełniać rozkazy swych przełożonych. Posłuszeństwo nie polega więc tylko na tem, by w ogóle spełniać rozkazy, lecz by spełniać je chętnie. Niejeden czyni wprawdzie, co jest nakazanem, lecz czyni to niechętnie. Takie posłuszeństwo nie jest cnotą, bo otacza je zasłona złości (św. Ignacy Loyola). Także o cnocie posłuszeństwa można…

Jestem katolikiem!

Jestem katolikiem! Otwarcie, nie oglądając się na nikogo, powtarzajmy te słowa. Najpierw dlatego, że nam samym sprawiają radość. A potem dlatego, że nie możemy oddać większej przysługi naszym braciom i tym, co stoją poza Kościołem, niż czyniąc ich świadkami naszego szczęścia. Dusza nasza, ilekroć odmawiamy dziewiąty artykuł wiary, święci święto. Inni w czym innym szukają…

Obowiązek wyznawania wiary

Historia Kościoła to życie i cierpienie Chrystusa, w szerszym jeno zakresie. Bo Kościół to ciągle żyjący Chrystus. Co raz się stało, dzieje się ciągle. Przeto kto zna historię cierpień Pana naszego Jezusa Chrystusa, ten zna Jego czasy. Zmieniają się nazwy i daty, lecz główne osoby pozostają te same. W każdym stuleciu mamy zdrajców, tchórzy, nienawistników,…

7 cnót głównych – O pokorze

1. Czym jest pokora i jak do niej dążyć? Pokornym nazywamy tego, kto poznaje swą własną nicość i znikomość wszystkich rzeczy doczesnych i do tego stosuje swe postępowanie. Wielką pokorę okazał setnik w Kafarnaum, gdy rzekł do Chrystusa: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale rzecz słowem, a uzdrowion będzie sługa mój”…

Duch epicki

Wpierw musimy dokładnie określić, co rozumiemy pod pojęciem „epopei” i „ducha epickiego”. „Epopeja” to wzniosłość. Wzniosłość nie tylko estetyczna. To wzniosłość okuta w zbroję i wystawiona na nieuchronne ryzyko. Epopeja to wzniosłość heroizmu. Możemy z tego wysnuć definicję „ducha epickiego”. Jest to dusza zwrócona ku wzniosłości, pełna entuzjazmu wobec niej. Jego miarą jest heroizm. Innymi…