Program katolicki

Program katolicki zawarty jest w Ewangelii o kwasie i ziarnku gorczycznym. Mamy tam przedstawione ostateczne cele Kościoła. Ewangelia o ziarnku gorczycznym jest obrazem zewnętrznej polityki państwa. Ewangelia o kwasie jest obrazem polityki wewnętrznej na zewnątrz żąda Kościół rozkrzewienia wiary aż po krańce ziemi, pokąd nazwa Kościoła powszechnego nie stanie się pełną prawdą. Dotychczas żądanie jego…

Rycerz Maryi

Czasy nasze nazywamy już apokaliptycznymi, końcem świata, czasami strasznej walki duchów i potężnych rozstrzygnięć. W Księdze Objawienia św. Jana przedstawione są te olbrzymie zapasy między niebem i piekłem jako walka dwóch wielkich zjawisk. „I ukazał się znak wielki na niebie; Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z…

Jestem katolikiem!

Jestem katolikiem! Otwarcie, nie oglądając się na nikogo, powtarzajmy te słowa. Najpierw dlatego, że nam samym sprawiają radość. A potem dlatego, że nie możemy oddać większej przysługi naszym braciom i tym, co stoją poza Kościołem, niż czyniąc ich świadkami naszego szczęścia. Dusza nasza, ilekroć odmawiamy dziewiąty artykuł wiary, święci święto. Inni w czym innym szukają…

Duch epicki

Wpierw musimy dokładnie określić, co rozumiemy pod pojęciem „epopei” i „ducha epickiego”. „Epopeja” to wzniosłość. Wzniosłość nie tylko estetyczna. To wzniosłość okuta w zbroję i wystawiona na nieuchronne ryzyko. Epopeja to wzniosłość heroizmu. Możemy z tego wysnuć definicję „ducha epickiego”. Jest to dusza zwrócona ku wzniosłości, pełna entuzjazmu wobec niej. Jego miarą jest heroizm. Innymi…