O posłuszeństwie

O posłuszeństwie Posłusznym jest, kto chętnie gotów spełniać rozkazy swych przełożonych. Posłuszeństwo nie polega więc tylko na tem, by w ogóle spełniać rozkazy, lecz by spełniać je chętnie. Niejeden czyni wprawdzie, co jest nakazanem, lecz czyni to niechętnie. Takie posłuszeństwo nie jest cnotą, bo otacza je zasłona złości (św. Ignacy Loyola). Także o cnocie posłuszeństwa można…

7 cnót głównych – O pokorze

1. Czym jest pokora i jak do niej dążyć? Pokornym nazywamy tego, kto poznaje swą własną nicość i znikomość wszystkich rzeczy doczesnych i do tego stosuje swe postępowanie. Wielką pokorę okazał setnik w Kafarnaum, gdy rzekł do Chrystusa: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale rzecz słowem, a uzdrowion będzie sługa mój”…