7 cnót głównych – O pokorze

1. Czym jest pokora i jak do niej dążyć? Pokornym nazywamy tego, kto poznaje swą własną nicość i znikomość wszystkich rzeczy doczesnych i do tego stosuje swe postępowanie. Wielką pokorę okazał setnik w Kafarnaum, gdy rzekł do Chrystusa: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale rzecz słowem, a uzdrowion będzie sługa mój”…