Niebo zrównane z ziemią

W 1958 roku arcybiskup Fulton Sheen zauważył, iż świat rozdarty na pół postanowił siłą oddzielić Chrystusa od krzyża. Z jednej strony komunizm, który godził się na krzyż, ale nie na Chrystusa; z drugiej strony liberalizm, który przystał na Chrystusa, ale bez krzyża. Podczas więc gdy Kościół rzucony na pastwę marksizmu przeżywał okres prześladowań i męczeństwa,…

Czego chcemy

We wrześniu 1880 r. odbyła się w Rzymie manifestacja na cześć rewolucjonistki Ludwiki Michel. Jeden z wolnomularzy miał mowę, sławiącą Lucyfera, chorążego modernistycznych idei. Ktoś z tłumu zawołał: „Evviva Satana! Niech żyje szatan!” Pięć tysięcy głosów powtórzyło: „Nie ma Boga! Niech żyje diabeł!”. Noszono przez całe lata w Genui podczas uroczystości Mazziniego czarną chorągiew z…

Dowody rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie

Jakkolwiek wiara jest darem Ducha św. i wyrozumować się nie da, toć jednak Paweł św. żąda – aby cześć, którą Bogu oddajemy, była rozumną, ut sit rationabile obseqiuum vestrum t.j. abyśmy sobie umieli zdać sprawę, dlaczego tak, a nie inaczej wierzymy! To też dogmata katolickie nie obawają się, jak to niektórzy mylnie twierdzą, światła rozumowego…