Objawienie Boże, czyli Wiara, Rozum i Tradycja

Chrześcijaństwo jest religią objawioną. Istota bowiem chrześcijaństwa polega na tym, że Bog – ostatecznie w Chrystusie, a w sposób przygotowawczy już od pierwszego momentu Objawienia – wychylił się ze swej niedostępności i wyraził się w słowie i czynie na gruncie historii ludzkiej. W ten sposób Objawienie nie jest tylko jednym z kolejnych stopni wśród naturalnych…

Doskonałość liturgii

Swego czasu udostępniłem następujący cytat z artykułu Davida Warrena pt. “Oh Had I Jubal’s Lyre” na swojej stronie facebookowej (a było to wówczas, kiedy jeszcze korzystałem z FB – być może kiedyś do tego powrócę, na tę chwilę jednak korzystam z długiego „postu” od mediów społecznościowych): „W ciągu wieków, lecz także i dziś, wiara Kościoła…