Objawienie Boże, czyli Wiara, Rozum i Tradycja

Chrześcijaństwo jest religią objawioną. Istota bowiem chrześcijaństwa polega na tym, że Bog – ostatecznie w Chrystusie, a w sposób przygotowawczy już od pierwszego momentu Objawienia – wychylił się ze swej niedostępności i wyraził się w słowie i czynie na gruncie historii ludzkiej. W ten sposób Objawienie nie jest tylko jednym z kolejnych stopni wśród naturalnych…