Program katolicki

Program katolicki zawarty jest w Ewangelii o kwasie i ziarnku gorczycznym. Mamy tam przedstawione ostateczne cele Kościoła. Ewangelia o ziarnku gorczycznym jest obrazem zewnętrznej polityki państwa. Ewangelia o kwasie jest obrazem polityki wewnętrznej na zewnątrz żąda Kościół rozkrzewienia wiary aż po krańce ziemi, pokąd nazwa Kościoła powszechnego nie stanie się pełną prawdą. Dotychczas żądanie jego…

Głowa i serce

Cześć Maryi w Kościele katolickim to nie tylko pełna poetycznego uroku ozdoba naszej religii. Nie dlatego tak często w czasie roku kościelnego zwracamy się do Najświętszej Panny, że katolicyzm kocha się w poezji i że Maryja stanowi niewyczerpany temat dla mówców i poetów, muzyków i malarzy. Mówimy tak często o Maryi, bo stoi w środku…

Odrodzenie Mahometa

(Poniższy tekst ukazał się w brazylijskiej gazecie katolickiej „Legionário” 16 czerwca 1947 roku. Autor pisze w nim z zaskakującą przenikliwością o odrodzeniu islamu, dokonując obserwacji, które łatwo odnieść do współczesnych czasów. Ostatni akapit mówi o bieżących wydarzeniach, które nie są znane dzisiejszemu czytelnikowi. Umieszczamy je, by uświadomić jedynie kontekst, w którym pojawił się ten artykuł.)…

Cztery strategie walki Szatana z chrześcijańskim porządkiem

Chrześcijański porządek zakłada, że wierzymy w Chrystusa i Jego prawo. Katolicy zatem tak organizują całość społeczeństwa, aby je spełniało, z czego płynie zarówno ład jak i pokój. Chrześcijańska społeczność przyjmuje również konieczność walki ze złem i wszystkim tym, co zagraża porządkowi. Kiedy zatem ludzie podporządkowują się prawu Bożemu i odrzucają zło we wszystkich jego przejawach, można…