7 cnót głównych – O pokorze

1. Czym jest pokora i jak do niej dążyć? Pokornym nazywamy tego, kto poznaje swą własną nicość i znikomość wszystkich rzeczy doczesnych i do tego stosuje swe postępowanie. Wielką pokorę okazał setnik w Kafarnaum, gdy rzekł do Chrystusa: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale rzecz słowem, a uzdrowion będzie sługa mój”…

Objawienie Boże, czyli Wiara, Rozum i Tradycja

Chrześcijaństwo jest religią objawioną. Istota bowiem chrześcijaństwa polega na tym, że Bog – ostatecznie w Chrystusie, a w sposób przygotowawczy już od pierwszego momentu Objawienia – wychylił się ze swej niedostępności i wyraził się w słowie i czynie na gruncie historii ludzkiej. W ten sposób Objawienie nie jest tylko jednym z kolejnych stopni wśród naturalnych…

Doskonałość liturgii

Swego czasu udostępniłem następujący cytat z artykułu Davida Warrena pt. “Oh Had I Jubal’s Lyre” na swojej stronie facebookowej (a było to wówczas, kiedy jeszcze korzystałem z FB – być może kiedyś do tego powrócę, na tę chwilę jednak korzystam z długiego „postu” od mediów społecznościowych): „W ciągu wieków, lecz także i dziś, wiara Kościoła…

Odrodzenie Mahometa

(Poniższy tekst ukazał się w brazylijskiej gazecie katolickiej „Legionário” 16 czerwca 1947 roku. Autor pisze w nim z zaskakującą przenikliwością o odrodzeniu islamu, dokonując obserwacji, które łatwo odnieść do współczesnych czasów. Ostatni akapit mówi o bieżących wydarzeniach, które nie są znane dzisiejszemu czytelnikowi. Umieszczamy je, by uświadomić jedynie kontekst, w którym pojawił się ten artykuł.)…

Duch epicki

Wpierw musimy dokładnie określić, co rozumiemy pod pojęciem „epopei” i „ducha epickiego”. „Epopeja” to wzniosłość. Wzniosłość nie tylko estetyczna. To wzniosłość okuta w zbroję i wystawiona na nieuchronne ryzyko. Epopeja to wzniosłość heroizmu. Możemy z tego wysnuć definicję „ducha epickiego”. Jest to dusza zwrócona ku wzniosłości, pełna entuzjazmu wobec niej. Jego miarą jest heroizm. Innymi…

Cztery strategie walki Szatana z chrześcijańskim porządkiem

Chrześcijański porządek zakłada, że wierzymy w Chrystusa i Jego prawo. Katolicy zatem tak organizują całość społeczeństwa, aby je spełniało, z czego płynie zarówno ład jak i pokój. Chrześcijańska społeczność przyjmuje również konieczność walki ze złem i wszystkim tym, co zagraża porządkowi. Kiedy zatem ludzie podporządkowują się prawu Bożemu i odrzucają zło we wszystkich jego przejawach, można…

7 stycznia – św. Marcjanny z Cezarei

Biografia: Pod koniec III wieku w Rusuccur, w małym miasteczku w Cezarei Mauretańskiej (dzisiejsza Algieria) żyła kobieta imieniem Marcjanna. Była równie pobożna co piękna. W bardzo młodym wieku poświęciła swoje dziewictwo Bogu i porzuciła wszystko, by zamieszkać w pobliskiej grocie. Pewnego dnia, z pewnością przynaglona jakimś boskim natchnieniem, opuściła swój erem, aby wejść w tłum…

6 stycznia – Objawienia Pańskiego

Święto Objawienia Pańskiego, hołdu złożonego Panu naszemu w Betlejem przez „Mędrców ze Wschodu” (Mateusza 2), uświadamia nam wartość reprezentacji i symboliki w planach Boskiej Opatrzności. Przyjęło się mówić, że trzej królowie oddali pokłon Dzieciątku w imieniu wszystkich pogańskich ludów. Nazywa się też ich „mędrcami”, gdyż reprezentowali starożytną mądrość Wschodu, która poddaje się panowaniu naszego Pana…